Aktualności


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Raszynie (Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Sprawdź

Zmiana oprocentowania

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że uległa zmianie:
"Tabela oprocentowania środków pieniężnych w PLN i w walutach wymienialnych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Sprawdź