Bank Spółdzielczy to nie SKOK (infografika)


Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w marcu poprzez opublikowany komunikat  „Bank Spółdzielczy to nie SKOK” rozpoczął kampanię informacyjną o tym samym tytule. Jej celem jest ukazanie różnic pomiędzy bankami spółdzielczymi, a Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi.  Kolejnym działaniem KZBS jest udostępnienie infografiki zwracającej uwagę na wspomniane wyżej różnice.