Informacja o otwarciu Rachunku VAT


Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Raszynie założył rachunek VAT dla wszystkich Klientów posiadających co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN.

Numer NRB rachunku VAT dostępny jest w systemie Bankowości Internetowej BS24Net oraz w placówce Banku.

Informacja o saldzie rachunku będzie przekazywana według zasad i terminów ustalonych dla rachunku bieżącego.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment znajdą Państwo w placówkach Banku oraz na stronie internetowej >>> .