Informacja o zmianie regulacji na strone Banku


Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Raszynie dla klientów instytucjonalnych oraz Tabeli oprocentowania środków pieniężnych w PLN i w walutach wymienialnych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Raszynie.

Bank Spółdzielczy w Raszynie informuje, że z dniem 1 lipca 2018 r. zmianie uległy zapisy:

  • 1. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
  • 2. „Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Raszynie”;
  • 3. Tabeli oprocentowania środków pieniężnych w PLN i w walutach wymienialnych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Wprowadzone zmiany wynikają z udostępnienia przez Bank rachunku VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności (tzw. Split Payment) – zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Dodatkowe zmiany wprowadzone w Regulaminie to:

  • 1. dodanie zapisów o możliwości zakładania blokad rachunku na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (STIR);
  • 2. dodane zapisów określających możliwe przyczyny wypowiedzenia Umowy przez Bank;
  • 3. uszczegółowiono zapisy dotyczące zakładania blokad z tytułu nierozliczonych operacji kartowych.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny.

Na stronie internetowej Banku dostępna jest treść:

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian w rozdziałach poświęconych rachunkowi VAT.