Kampania ZBP "Zastrzegam"


Jeden numer 828 828 828 do zastrzegania kart!

Informujemy, że działa jeden wspólny numer do zastrzegania kart płatniczych. Klienci banków, którzy utracą swój kartę mogą ją zablokować dzwoniąc pod (+48) 828 828 828. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju, co ułatwia kontakt  z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotna rolę. Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika (posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabela opłat jego operatora.  Uruchomienie linii to kolejny krok w rozbudowie systemu wymiany informacji. Jest to narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych, nawet jeśli jej posiadacz nie zna numeru telefonu do własnego banku. 

 

Dzwoniąc pod nr  (+48) 828 828 828 można z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych zastrzec utraconą kartę. Sercem systemu jest zautomatyzowana infolinia IVR wykorzystująca technologię rozpoznawania mowy (portal głosowy). Posiadacz karty po wypowiedzeniu nazwy banku zostanie przekierowany do właściwej infolinii wydawcy. System rozpoznaje nazwy banku wypowiedziane na wszelkie, powszechnie wykorzystywane sposoby – uwzględnia skróty, pełne formy, pominięte słowa w pełnej nazwie, a w przypadku nazw banków o niepolskim brzmieniu będzie umożliwiał rozpoznawanie nazwy w oryginalnym języku.  System będzie samoczynnie douczać się po każdej  rozmowie (element sztucznej inteligencji). Portal może obsługiwać równolegle wiele połączeń. 

 

WAŻNE, w celu zastrzeżenia karty BS w Raszynie, należy podać na infolinii nazwę BANK SPÓŁDZIELCZY lub GRUPA BPS.     

  

System Zastrzegania Kart stanowi element sieci bezpieczeństwa systemu kart płatniczych w Polsce i służy popularyzacji posługiwania się kartami oraz rozwojowi obrotu bezgotówkowego. Operatorem sytemu jest ZBP. System powstał dzięki zaangażowaniu NBP. Partnerami Systemu są: MasterCard, Visa i Exatel.

 

Więcej informacji na portalu: www.zastrzegam.pl