Mechanizm podzielonej płatności (Split Payment)


Mechanizm podzielonej płatności (Split Payment)

Od 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (Split Payment).

Ustawa nakłada na polskie banki i firmy obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). Każda firma niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy nie, musi posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT.


Treść ustawy dostępna jest pod tym linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Bank Spółdzielczy w Raszynie otworzył do kont firmowych rachunek VAT i udostępnił go Klientom . Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest bezpłatne i nie wymaga podpisywania żadnej umowy. Bank Spółdzielczy w Raszynie automatycznie otworzył jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

Dowiedz się więcej o podzielonej płatności - Split Payment.