Ogłoszenie (Modlna)


                                                              OGŁOSZENIE                                             

 

Bank Spółdzielczy  w  Zgierzu zawiadamia, że w dniu 24 października 2013r. o godz. 13.30      w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 , w sali  nr  IX  , odbędzie się 

 

                                                    PIERWSZA   LICYTACJA

 

 nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej współwłasność                      w ½ małżonków Zdzisława Bartczaka i Honoraty Bartczak  oraz w 1/2 małżonków Marii Andrzejczak i Sylwestra Andrzejczaka, położonej                          w miejscowości Modlna w gminie Ozorków w powiecie zgierskim,

stanowiącej działkę   gruntu  nr  42 o pow. 30.200 mkw (3,02 ha) ,  dla   której   Sąd   Rejonowy   w    Zgierzu   V   Wydział    Ksiąg   Wieczystych  prowadzi  księgę  wieczystą  nr  kw   LD1G/00032104/0.

 

 

Licytowana nieruchomość   położona  jest  na północ od  Łodzi w odległości około 20 km.    W najbliższym  sąsiedztwie,  wzdłuż drogi,  znajduje się  luźna  zabudowa  jednorodzinna    i grunty rolne.  Droga na tym odcinku jest utwardzona , bez chodników ,  wyposażona w media miejskie  w postaci energii elektrycznej i wody miejskiej z przyłączami .

W dalszym sąsiedztwie biegnie droga Ozorków –Stryków.

Wejście i wjazd na nieruchomość : bezpośrednio  z  drogi , drugi dojazd z tyłu drogą nieutwardzoną bez uzbrojeń .

Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunty rolne. Ma kształt wydłużonego prostokąta                   o szerokości od frontu 94 m.

Użytkowana jest rekreacyjnie i ogrodniczo. Około połowy powierzchni działki zajmuje sad owocowy,  zadrzewiony drzewami owocowymi około 10 letnimi różnego gatunku .

Pozostała część działki jest użytkowana rekreacyjnie. Działka nie jest ogrodzona.

 

Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2003 r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny rolne .

 

Nieruchomość oszacowana  jest  na kwotę  487.000,00 zł. ( słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem  tysięcy  złotych ),  w tym cena udziału   :

 

-Honoraty i Zdzisława małżonków Bartczak, tj. 1/2 we współwłasności przedmiotowej nieruchomości, stanowi  kwotę 243.500,00 zł  (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące  pięćset  złotych )

-Marii i Sylwestra małżonków Andrzejczak tj. 1/2  we współwłasności przedmiotowej nieruchomości , stanowi kwotę 243.500,00 zł  ( słownie : dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych ) ;

 

Cena wywołania w powyższej  licytacji  stanowi  3/4 sumy oszacowania  i wynosi                     365.250,00 zł.  (słownie  : trzysta  sześćdziesiąt pięć tysięcy  dwieście  pięćdziesiąt  złotych),

w tym  cena wywoławcza udziału:

 

-Honoraty i Zdzisława małżonków Bartczak tj. 1/2 we współwłasności przedmiotowej nieruchomości ,  stanowi kwotę  182.625,00 zł  (słownie złotych: sto osiemdziesiąt  dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć  )

-Marii i Sylwestra małżonków Andrzejczak tj. 1/2 we współwłasności przedmiotowej nieruchomości , stanowi kwotę  182.625,00 zł  ( słownie  złotych : sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć ).

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy  oszacowania nieruchomości tj. 48.700,00 zł (słownie złotych : czterdzieści osiem tysięcy siedemset), w tym przystępujący do licytacji udziału :

-Honoraty i Zdzisława małżonków Bartczak, jest zobowiązany złożyć rękojmię w kwocie 24.350,00 zł  (słownie złotych : dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt )

-Marii i Sylwestra  małżonków  Andrzejczak,  jest zobowiązany złożyć rękojmię w kwocie

24.350,00 zł ( słownie złotych : dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt )

najpóźniej w dniu poprzedzającym  licytację , w gotówce  lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu .

      

                                             

Protokół opisu i oszacowania tej  nieruchomości  można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu  plac Jana Pawła II  nr 3 ( sygn. akt: KM 2287/12 i inne  )  lub w terminie  na 2 tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydziale Cywilnym  przy ul. Sokołowskiej nr 6  ( sygn. akt:  I Co  232/13) .

 

Kontakt dla zainteresowanych :

Bank Spółdzielczy w Zgierzu ul. Długa 62A , tel. (42)  716-66-00  wew. 21,22

Zespół Kredytów:  Barbara Podgórska

Stanowisko ds. Wierzytelności Trudnych :  Grażyna Przydział

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu  Czesław Kosiada

Kancelaria Komornicza pl. Jana Pawła II nr 3, 95-100 Zgierz  tel. (42 )  716-10-39  , sygn. akt sprawy  : KM  2287/12  i inne .