ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH


 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raszynie

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Raszynie, że w dniach:

02.04.2014 r.  I grupa  - Falenty, Warszawa, Brwinów, Pruszków, Żabia Wola, Michałowice, Opacz, Komorów, Laszczki, Sękocin, Łazy, Słomin i Raszyn (prawa strona Al. Krakowskiej z ul. Szkolną)

03.04.2014 r.  II grupaRybie, Janki, Nowo-Grocholice, Jaworowa, Dawidy, Dawidy Bankowe, Wypędy, Puchały, Podolszyn Nowy, Łady, Piaseczno i Raszyn (lewa strona Al. Krakowskiej z ulicą Godebskiego).

w Oddziale n/Banku w Michałowicach przy ul. Parkowej 1B o godz. 16.00

odbędą się

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

 

Porządek Zebrania

 1. Wybór Prezydium Zebrania
 2. Sprawozdanie Zarządu Banku za 2013 rok
 3. Informacja Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok
 4. Dyskusja nad punktem 2-3.
 5. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok
 6. Ocena działalności Banku i realizacji podjętych uchwał z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 7. Dyskusja nad kierunkami działania Banku na 2014 rok
 8. Uchwalenie zadań dla Banku na 2014 rok i zgłoszenie wniosków w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku.
 9. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 10. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli
 11. Ogłoszenie wyników wyborów delegatów.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej.

         Zarząd Banku

Spółdzielczego w Raszynie