ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH


Zarząd Banku Spółdzielczego w Raszynie

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Raszynie, że w dniach:

17.05.2018 roku (czwartek) - I grupa - Falenty, Komorów, Laszczki, Michałowice, Nadarzyn, Opacz, Słomin, Sękocin, Pruszków, Warszawa, Żabia Wola, Żyrardów, Raszyn (prawa strona Raszyna Al. Krakowskiej z ul. Szkolną).

18.05.2018 roku (piątek) - II grupa - Dawidy, Dawidy Bankowe, Janki, Jaworowa, Łady, Mroków, Magdalenka, Nowo-Grocholice, Piaseczno, Podolszyn Nowy, Puchały, Rybie, Wypędy, Raszyn (lewa strona Raszyna Al. Krakowskiej z ul. Godebskiego).

w Oddziale n/Banku w Michałowicach przy ul. Parkowej 1B o godz. 16.00 odbędą się

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Porządek Zebrania Grup Członkowskich:

  1. Wybór Prezydium Zebrania

  2. Sprawozdanie Zarządu Banku za 2017 rok

  3. Informacja Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok

  4. Informacja o realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grup Członkowskich.

  5. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

  6. Dyskusja, zgłaszanie wniosków.

  7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

  8. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli.

  9. Ogłoszenie wyników wyborów delegatów.

  10. Zakończenie zebrania.

Zarząd Banku
​ Spółdzielczego w Raszynie.