Zebranie Grup Członkowskich


Zarząd Banku Spółdzielczego w Raszynie

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Raszynie, że w dniu:

24.04.2015 roku

I grupa - Brwinów, Falenty, Laszczki, Michałowice, Warszawa, Słomin, Sękocin, Łazy, Pruszków, Opacz, Komorów, Żabia Wola, Raszyn (prawa strona Raszyna Al. Krakowskiej z ul. Szkolną).

II grupa - Dawidy, Dawidy Bankowe, Nowe Grocholice, Janki, Jaworowa, Łady, Podolszyn Nowy, Puchały, Piaseczno, Rybie, Wypędy, Raszyn (lewa strona Raszyna Al. Krakowskiej z ul. Godebskiego).

w Oddziale n/Banku w Michałowicach przy ul. Parkowej 1B o godz. 15.00 odbędzie się

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH

 

Porządek Zebrania Grup Członkowskich:

 

  1. Wybór Prezydium Zebrania
  2. Sprawozdanie Zarządu Banku za 2014 rok
  3. Informacja Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok
  4. Dyskusja nad punktem 2-3.
  5. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok
  6. Rozpatrzenie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach.
  7. Ocena działalności Banku i realizacji podjętych uchwał z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  8. Dyskusja nad kierunkami działania Banku na 2015 rok
  9. Uchwalenie zadań dla Banku na 2015 rok i zgłoszenie wniosków w sprawie dalszego usprawnienia działalności Banku.
  10. Zakończenie zebrania.

 

         Zarząd Banku

Spółdzielczego w Raszynie.