Zebranie Grup Członkowskich 07.09.2015 r.


Zarząd Banku Spółdzielczego w Raszynie

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Raszynie, że w dniu:

07.09.2015 roku

I grupa - Brwinów, Falenty, Laszczki, Michałowice, Warszawa, Słomin, Sękocin, Łazy, Opacz, Komorów, Ożarów, Żabia Wola, Raszyn (prawa strona Raszyna Al. Krakowskiej z ul. Szkolną).

II grupa - Dawidy, Dawidy Bankowe, Nowe Grocholice, Janki, Jaworowa, Łady, Podolszyn Nowy, Puchały, Piaseczno, Rybie, Wypędy, Raszyn (lewa strona Raszyna Al. Krakowskiej z ul. Godebskiego).

w Oddziale n/Banku w Michałowicach przy ul. Parkowej 1B o godz. 16.00 odbędzie się

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH

 

Porządek Zebrania Grup Członkowskich:

 

  1. Otwarcie Zebrania, Wybór Prezydium Zebrania
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przedstawienie Regulaminu obrad
  4. Rozpatrzenie spraw, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli – przystąpienie do spółdzielni utworzonej w ramach zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości zarządzającej systemem ochrony instytucjonalnej.
  5. Dyskusja i przyjęcie wniosków
  6. Zakończenie zebrania.

 

         Zarząd Banku

Spółdzielczego w Raszynie.