Zmiana oprocentowania


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że uległa zmianie:

 "Tabela oprocentowania środków pieniężnych w PLN i w walutach wymienialnych gromadzonych w Banku Spółdzielczym w Raszynie":
z dniem 01.04.2015r. dla depozytów nowych z oraz dla depozytów odnawiających się po tym terminie.
z dniem 01.06.2015r. dla depozytów: przyjętych przed dniem 01.04.2015r. , które nie będą podlegały odnowieniu w okresie od 01.04.2015r. do 31.05.2015r. i dla środków na rachunkach UNIKONTO Oszczędnościowe

"Tabela oprocentowania kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Raszynie" z dniem 01.04.2015r.