Bankowość detaliczna BS24Net (token)Funkcje systemu

Możliwości:
- aktualne informacje o saldzie
- aktualne informacje o obrotach na rachunku,
- informacje o wysokości wolnych środków,
- lista operacji z danego dnia
- historia operacji za wybrany okres,
- możliwość drukowania potwierdzeń wykonania przelewu,
- możliwość podglądu i drukowania historii operacji za wybrany okres,
- zaawansowane przeszukiwanie historii operacji
- informacje o lokatach,
- zakładanie lokat
- informacje o kredytach

Wykonywanie operacji:
- polecenie przelewu,
- polecenie przelewu do US,
- zlecenia stałe,

Dostęp do dodatkowych usług:
- szablony przelewów,
- zmiana hasła dostępu,
- log zdarzeń,
- wiadomości.

Aktywacja dostępu

Instrukcja pierwszego logowania

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją.

1. Należy upewnić się, iż komputer posiada połączenie z Internetem.
2. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres www.bsraszyn.pl
3. W sekcji „BS24Net Logowanie” klikamy na przycisk Logowanie.
4. Następnie wybieramy rodzaj bankowości.
5. Wpisujemy nadany przez Bank identyfikator użytkownika (identyfikator jest niezmienny) i klikamy „Dalej”.
6. W polu „kod dostępu” wpisujemy aktualne wskazanie tokena (6 cyfr) i klikamy „Zatwierdź”.
7. Następnie należy wymyślić i wpisać swoje hasło, które musi zawierać od 4 do 8 znaków (hasło nie może zawierać znaków specjalnych typu @,#,$,%, itp., nie może również zaczynać się od cyfry 0 - zero).
8. Powtarzamy swoje hasło i całą powyższą czynność akceptujemy przyciskiem „Zapisz i zaloguj”.
9. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie pola „Wskazanie tokena” wprowadzamy tu aktualne(nowe) wskazanie tokena (6 cyfr) i klikamy „Zatwierdź”.
10. Otrzymujemy dostęp do systemu.

UWAGA:
Od tego momentu każde użycie klucza musi być zgodne z poniższym schematem, gdzie najpierw należy wpisać swoje hasło, a następnie wskazanie tokena:
Przykładowe hasło : abcdefgh
Przykładowe wskazanie tokena : 123456
Sposób wpisywania klucza : abcdefgh123456

W przypadku stwierdzenia braku możliwości zalogowania do systemu prosimy skontaktować się z nami pod numerem telefonu (22) 720-55-91 lub (22) 720-01-16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Dokumentacja

Dokumentacja użytkownika systemu
Dokumentacja użytkownika systemu import eksport danych
Dokumentacja użytkownika systemu miniaplikacja koszyk
Dokumentacja użytkownika systemu miniaplikacja lokaty
Dokumentacja użytkownika systemu miniaplikacja przelewy
​Dokumentacja użytkownika systemu miniaplikacja rachunki

Wersja demonstracyjna

Film instruktażowy z obsługi miniaplikacji w nowej bankowości internetowej dostępny jest po adresem:

http://kontojakchcesz.asseco.com/