Bankowość korporacyjna BS24Net (karta, token VASCO)Funkcje systemu

Możliwości wersji dla klientów korporacyjnych:
- aktualne informacje o saldzie
- aktualne informacje o obrotach na rachunku,
- informacje o wysokości wolnych środków,
- lista operacji z danego dnia
- historia sald rachunku za wybrany okres,
- możliwość drukowania potwierdzeń wykonania przelewu,
- możliwość podglądu i drukowania wyciągów,
- informacje o lokatach
- zakładanie i zrywanie lokat
- rachunki wirtualne
- informacje o kredytach

Wykonywanie operacji:
- polecenie przelewu,
- polecenie przelewu do US,
- polecenie przelewu do ZUS,
- przelewy z przyszłą datą realizacji
- możliwość realizacji podpisu przelewu przez kilku użytkowników
- tworzenie paczek przelewów

Dostęp do dodatkowych usług:
- definiowana lista odbiorców
- grupowanie rachunków
- szablony przelewów
- zmiana hasła logowania
- zmiana kodu PIN karty
- odblokowanie kodu PIN karty
- historia logowania
- komunikaty

Aktywacja dostępu

W skład zestawu wchodzi płyta CD z danymi dostępowymi, dokumentacją systemu oraz oprogramowaniem niezbędnym do działania czytnika kart.

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją.

Instrukcja pierwszego logowania
1. Należy upewnić się, iż komputer posiada połączenie z Internetem.

2. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres www.bsraszyn.pl
3. W sekcji „BS24Net Logowanie” klikamy na przycisk oznaczony jako karta.
4. Wpisujemy nadany przez Bank identyfikator użytkownika (identyfikator jest niezmienny) i klikamy „Dalej”.
5. W polu klucz wpisujemy ciąg znaków nadany przez Bank i klikamy „Zatwierdź”.
6. Następnie należy wymyślić i wpisać swoje hasło, które musi zawierać od 4 do 8 znaków.
7. Powtarzamy swoje hasło i całą powyższą czynność akceptujemy przyciskiem „Zatwierdź”.
8. Otrzymujemy dostęp do systemu.
9. Od tej pory należy posługiwać się swoim hasłem podczas logowania.
10. Domyślnie żaden rachunek nie jest widoczny, dlatego należy wejść na zakładkę – „Konfiguracja”, następnie „Uprawnienia użytkowników”, nadać użytkownikom funkcje i uprawnienia do rachunków, zaznaczając odpowiednie pola przy aktywnym użytkowniku zapisujemy zmiany przyciskiem „Zapisz użytkownika”. Powyższą czynność może wykonać tylko użytkownik, który ma status administratora.

W przypadku stwierdzenia braku możliwości zalogowania do systemu prosimy skontaktować się z nami pod numerem telefonu (22) 720-55-91 w.17 lub (22) 720-01-16 w.17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

Dokumentacja i oprogramowanie

Nowy instalator czytnika kart z dnia 2015-12-04

Instalator czytnika kart mikroprocesorowych >>

 

Sterowniki i instrukcja instalacji czytnika kart z dnia 2014-09-25

czytnik_kart_1.6_przegladarki_32bit.zip (zalecane dla większości konfiguracji) >>

 

Dokumentacje
Pobierz dokumentację systemu >>
Pobierz dokumentację import-eksport danych >>

 

Oprogramowanie Java JRE
Pobierz teraz oprogramowanie Java >>

Wersja demonstracyjna

Wersja demonstracyjna - klient korporacyjny