Logowanie:BS24Net – klient detaliczny (token)Funkcje systemu

Możliwości:
- aktualne informacje o saldzie
- aktualne informacje o obrotach na rachunku,
- informacje o wysokości wolnych środków,
- lista operacji z danego dnia
- historia operacji za wybrany okres,
- możliwość drukowania potwierdzeń wykonania przelewu,
- możliwość podglądu i drukowania historii operacji za wybrany okres,
- zaawansowane przeszukiwanie historii operacji
- informacje o lokatach,
- zakładanie lokat
- informacje o kredytach

Wykonywanie operacji:
- polecenie przelewu,
- polecenie przelewu do US,
- polecenie przelewu do ZUS,
- zlecenia stałe,
- przelewy offline

Dostęp do dodatkowych usług:
- definiowana lista odbiorców
- szablony przelewów
- zmiana hasła logowania
- historia logowania
- komunikaty

Aktywacja dostępu

Aktywacja dostępu (pierwsze logowanie) :

W skład zestawu wchodzi identyfikator użytkownika, token oraz płyta CD z dokumentacją.
Przed rozpoczęciem korzystania z systemu prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją.

Instrukcja pierwszego logowania
1. Należy upewnić się, iż komputer posiada połączenie z Internetem.
2. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres www.bsraszyn.pl
3. W sekcji „BS24Net Logowanie” klikamy na przycisk oznaczony jako token.
4. Wpisujemy nadany przez Bank identyfikator użytkownika (identyfikator jest niezmienny) i klikamy „Dalej”.
5. W polu klucz wpisujemy aktualne wskazanie tokena (6 cyfr) i klikamy „Zatwierdź”.
6. Następnie należy wymyślić i wpisać swoje hasło, które musi zawierać od 4 do 8 znaków.
7. Powtarzamy swoje hasło i całą powyższą czynność akceptujemy przyciskiem „Zatwierdź”.
8. Otrzymujemy dostęp do systemu.

UWAGA:
Od tego momentu każde użycie klucza musi być zgodne z poniższym schematem, gdzie najpierw należy wpisać swoje hasło, a następnie wskazanie tokena:
Przykładowe hasło : abcdefgh
Przykładowe wskazanie tokena : 123456
Sposób wpisywania klucza : abcdefgh123456

W przypadku stwierdzenia braku możliwości zalogowania do systemu prosimy skontaktować się z nami pod numerem telefonu (22) 720-55-91 lub (22) 720-01-16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00

Dokumentacja

Instrukcja użytkownika

Wersja demonstracyjna

Wersja demonstracyjna - klient indywidualny