Logowanie:Karta płatnicza VISA Classic DebetowaKorzyści

 • komfort - prosty i szybki dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
 • łatwy i szybki dostęp do środków - poprzez sieć ponad 4500 bezpłatnych bankomatów
 • szybkość -aktualizacja stanu wolnych środków w trybie on-line
 • bezpieczeństwo - każda transakcja jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem
 • możliwość sprawdzenia stanu środków na rachunku w bankomacie
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty
 • poczucie bezpieczeństwa - korzystając z kart płatniczych klient unika konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie naraża się na ich utratę

Szczegóły

Karta Visa Classic jest elektronicznym instrumentem płatniczym umożliwiającym podejmowanie gotówki z bankomatu lub dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi.

Karta Visa Classic umożliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych na całym świecie, we wszystkich punktach handlowych i usługowych oznaczonych symbolem VISA.

przeznaczenie: wydawana posiadaczom rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego

dzienne limity karty:

- maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 5 000 zł
- maksymalny dzienny limit operacji płatniczych – 20 000 zł

koszt wydania karty – 0 zł*

koszt korzystania z karty – 0 zł

okres ważności karty: 3 lata

*Dotyczy to wydania pierwszy raz karty Visa, z wznowienie karty pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji w banku

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie w całodobowej infolinii Banku BPS S.A. pod numerami:
  +48 215 50 00 lub
  +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy);
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828,
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Opłaty

Taryfa opłat i prowizji.

Dokumenty

Wniosek o kartę
Formularz zgłoszenia reklamacji