Kredyt obrotowyKorzyści

  • możliwość sfinansowania bieżącej działalności,
  • kwota kredytu – ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta,
  • okres kredytowania – do 5 lat,
  • zabezpieczenie spłaty kredytu - dostosowane do sytuacji Klienta,

Szczegóły

forma kredytu: kredyt w rachunku kredytowym - nieodnawialny

przeznaczenie: finansowanie bieżących zobowiązań Klienta związanych z prowadzeniem działalności

kwota: ustalana indywidualnie z bankiem

okres kredytowania: 60 miesięcy ( w uzasadnionych przypadkach 120 miesięcy)

waluta: PLN

spłata: w  ratach miesięcznych, kwartalnych (raty stałe lub malejące) lub w kwotach ustalonych w umowie kredytowej

zabezpieczenie: ustalane indywidualnie z Bankiem

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowaia
Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Dokumenty