Logowanie:Kredyty inne


Kredyt Stała Rata


Szczegóły:

przeznaczenie: dowolny cel konsumpcyjny
kwota kredytu: do 15.000 PLN
okres kredytowania: do 36 miesięcy
oprocentowanie: stałe
spłata rat: miesięcznie możliwość wyboru dnia spłaty raty, raty równe

Zabezpieczenie:

dla Klientów Banku posiadających czynny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy UNIKONTO:

  • weksel własny in blanco
  • pełnomocnictwo do ROR Unikonto w Banku.

dla Klientów nie posiadających w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO

  • weksel własny in blanco
  • ubezpieczenie w TUW Concordia.

Oprocentowanie i opłaty:

Oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania w wysokości 3,90%.

Wysokość prowizji za udzielenie kredytu dla kredytów udzielanych w promocji ustala się w wysokości:

  • 5,00% - dla Klientów Banku posiadających czynny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy UNIKONTO od co najmniej 3 miesięcy;
  • 7,00% - dla Klientów nie posiadających w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO.

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) wynosi 7,61% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł, oprocentowanie stałe w wysokości 3,90% w stosunku rocznym, okres kredytowania 36 miesięcy, kredyt uruchamiany jednorazowo, spłata w miesięcznych annuitetowych ratach kapitałowo – odsetkowych 294,80 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 1.340,89 zł, na który składają się odsetki w wysokości 624,89 zł., prowizja za udzielenie kredytu 5% tj.500,00 zł, koszt prowadzenia rachunku przez cały okres kredytowania 216,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę  wynosi 11.340,89 zł. Informacja dotycząca RRSO została podana przez Bank Spółdzielczy w Raszynie na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011r.