SKŁAD RADY NADZORCZEJ


Maciej Zawadzki - Przewodniczący Rady Nadzorczej


Zdzisław Kamiński - Zastępca Przewodniczącego Rady


Michał Wołczek - Sekretarz Rady Nadzorczej


Aleksander Włodarczyk - Przewodniczący Komitetu Audytu


Waldemar Żak - Sekretarz Komitetu Audytu


Barbara Jastrzębska - Członek Komitetu Audytu