Skład rady nadzorczej


Maciej Zawadzki - Przewodniczący Rady Nadzorczej


Michał Wołczek - Sekretarz Rady Nadzorczej


Zdzisław Kamiński - Przewodniczący Komitetu Audytu Wewnętrznego


Waldemar Żak - Członek Rady Nadzorczej


Barbara Golacik - Członek Rady Nadzorczej