Logowanie:Visa Business Debetowa


Karty płatnicze wydawane są do kont firmowych prowadzonych w Banku w PLN.


Korzyści

 • poczucie bezpieczeństwa - korzystając z kart płatniczych klient unika konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie naraża się na ich utratę
 • komfort - klient ma stały dostęp do środków na rachunku,
 • łatwy i szybki dostęp - ponad 4500  bezprowizyjnych bankomatów,
 • szybkość - aktualizacja stanu wolnych środków w trybie on-line,
 • kontrola nad wydatkami dzięki autoryzacji każdej transakcji oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej
 • dokonywanie płatności w internecie
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

Szczegóły

Karta debetowa jest kartą powiązaną z rachunkiem bieżącym, umożliwiającą dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, jak i dostępnych w ramach kredytu w rachunku bieżącym.

przeznaczenie: wydawana posiadaczom rachunków bieżących

Karty dodatkowe: dla dowolnie wybranych osób wskazanych przez posiadacza rachunku firmowego.

Liczba kart wydanych do rachunku bieżącego: bez ograniczeń, jednak nie więcej niż jedna karta dla jednego użytkownika.

maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 30 000 zł

maksymalny dzienny limit operacji płatniczych – 50 000 zł

koszt wydania karty – 0 zł

okres ważności karty: 3 lata

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie w całodobowej infolinii Banku BPS S.A. pod numerami:
  +48 215 50 00 lub
  +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy);
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828,
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Opłaty

Taryfa opłat i prowizji.

Dokumenty

Wniosek o kartę
Formularz zgłoszenia reklamacji
Regulamin