Zarząd banku


Grażyna Wodzińska - Prezes Zarządu Banku


Anna Nowakowska - Zastępca Prezesa ds. handlowych


Katarzyna Ziółek - Zastępca Prezesa ds. finansowych