Gwaracnje BGK


Na podstawie zawartych z Bankiem BPS SA porozumień, Bank Spółdzielczy w Raszynie może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone następujacymi gwarancjami BGK:

Gwarancje KFG

Gwarancje COSME