Karta płatnicza „niespersonalizowana”Korzyści

Karta niespersonalizowana to karta bez imienia i nazwiska Użytkownika, która może być wydana „od ręki" przy podpisaniu umowy o kartę (nie musisz więc czekać, jak przy standardowej karcie debetowej). Po upływie ważności (max.12 miesięcy) karta niespersonalizowana wznawiana jest jako imienna karta VISA Classic Debetowa.

 • komfort - stały dostęp do środków na rachunku, bez odwiedzania placówki Banku, w celu wypłacenia pieniędzy
 • bezpieczeństwo środków na rachunku - każda transakcja jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie
 • możliwość dokonywania krajowych transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • łatwy i szybki dostęp do środków - poprzez sieć bezpłatnych bankomatów Grupy BPS
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku w bankomatach realizujących tę usługę
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

Zastrzeżenie karty

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie w całodobowej infolinii Banku BPS S.A. pod numerami:
  +48 86 215 50 50;
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828,
 • za pośrednictwem portalu kartowego,
 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

Opłaty

Taryfa opłat i prowizji.

Dokumenty

Wniosek o kartę
Zgłoszenie reklamacji
Zastrzeżenie karty