Kartosfera


Portal obsługi kart płatniczych Kartosfera

„Kartosfera” to portal kartowy przeznaczony do obsługi kart płatniczych wydanych przez Bank.

W portalu kartowym „Kartosfera” mogą Państwo dokonać następujących operacji na posiadanych kartach płatniczych:

 • aktywować kartę,
 • zmienić kod PIN karty,
 • zastrzec kartę,
 • dokonać czasowej blokady i odblokowania karty,
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 • wyłączyć/ ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych (o ile karty posiadają funkcję zbliżeniową),
 • zmienić limity transakcyjne (gotówkowy, bezgotówkowy oraz internetowy) posiadanych kart dla klientów indywidualnych,
 • aktywować płatności  mobilne,
 • zmienić numer telefonu wykorzystywany wyłącznie do obsługi portalu kartowego.

Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysyłane hasło SMS do pierwszego zalogowania się.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
 • podać numer PESEL dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Bankiem w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym,
 • ustawić nowe hasło do portalu kartosfera.pl

link do strony portalu na której znajduje się również podręcznik użytkownika:

www.kartosfera.pl

Do korzystania z portalu kartowego konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe, np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome czy Safari. Przeglądarki muszą mieć włączone przyjmowanie plików cookies oraz obsługę javascript.

Przy korzystaniu z portalu kartowego zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Ponadto, przed wpisaniem identyfikatora i hasła zawsze należy sprawdzić czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https oraz czy w pasku adresowym znajduje się symbol zamkniętej kłódki, która symbolizuje nawiązanie szyfrowanego połączenia.