Konto ZUSKorzyści

0 zł za otwarcie rachunku,
0 zł za prowadzenie rachunku,

Szczegóły

Konto ZUS jest rachunkiem bankowym służącym wyłącznie do regulowania płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków. Posiadaczami konta ZUS mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Bank nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzania konta ZUS.

Oprocentowanie i opłaty

 

Taryfa opłat i prowizji

Tabela oprocentowania

 

Dokumenty

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych