Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniemKorzyści

  • dowolny cel kredytowania
  • minimum formalności
  • szybka decyzja o przyznaniu kredytu
  • zabezpieczenie - tylko oświadczenie o poddaniu się egzekucji i ubezpieczenie
  • specjalne pakiety ubezpieczeń

Szczegóły

przeznaczenie: dowolny cel konsumpcyjny

kwota kredytu: od 500 do 5.000 PLN

okres kredytowania: do 36 miesięcy

oprocentowanie: stałe

spłata rat: miesięcznie możliwość wyboru dnia spłaty raty, raty równe lub malejące

zabezpieczenie: Ubezpieczenie na Życie Kredytobiorców – Bezpieczny Kredyt

Ubezpieczenie

Do kredytu gotówkowego z ubezpieczeniem oferujemy specjalne pakiety ubezpieczeń Grupy CONCORDIA.

Bezpieczny Kredyt - przedmiotem ubezpieczenia w zależności od wyboru dostępnego wariantu jest:
- śmierć ubezpieczonego
- trwała i całkowita niezdolność do pracy
- poważne zachorowanie,
- utrata pracy.

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

Dokumenty

Zaświadczenie o zarobkach
Wniosek o kredyty konsumenckie 
Regulamin dostępny w placówkach banku

 

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli