Kredyt na Dobry PoczątekKorzyści

  • wysoka kwota kredytu - do 20 000 zł
  • łatwość i szybkość dostępu  do środków pieniężnych
  • szybka decyzja kredytowa
  • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania zadłużenia

Szczegóły

Kredyt może być udzielony Klientom, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy.

forma kredytu: kredyt w rachunku bieżącym
przeznaczenie: finansowanie krótkoterminowych, bieżących potrzeb  związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą  
kwota kredytu:  do 20 000 zł
okres kredytowania: do 12 miesięcy
waluta: PLN
wykorzystanie kredytu:  w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
zabezpieczenie: ustalane indywidualnie z Klientem

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

Dokumenty

Wniosek kredytowy
Kwestionariusz osobowy
Informacje finansowe
Informacje finansowe (klienci z kartą podatkową)

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli