Kredyt obrotowyKorzyści

  • możliwość sfinansowania bieżącej działalności firmy,
  • kwota kredytu – ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta,
  • okres kredytowania – do 5 lat,
  • zabezpieczenie spłaty kredytu - dostosowane do sytuacji Klienta,

Szczegóły

forma kredytu: kredyt w rachunku kredytowym - nieodnawialny

przeznaczenie: finansowanie bieżących zobowiązań Klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

kwota: ustalana indywidualnie z bankiem

okres kredytowania: 60 miesięcy ( w uzasadnionych przypadkach 120 miesięcy)

waluta: PLN

spłata: w  ratach miesięcznych, kwartalnych (raty stałe lub malejące) lub w kwotach ustalonych w umowie kredytowej

zabezpieczenie: ustalane indywidualnie z Bankiem

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

 

Dokumenty

Wniosek o udzielenie kredytu
Kwestionariusz osobowy
Informacje finansowe – pełna księgowość
Informacje finansowe – uproszczona księgowość
Regulamin kredytowania działalności gospodarczej
Wykaz dokumentów

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli