Kredyt odnawialny w RORKorzyści

  • szybka decyzja o przyznaniu kredytu
  • dowolny cel kredytowania
  • brak spłaty kapitału przy odnowieniu kredytu
  • wystarczy, że Klient posiada ROR w Banku od 3 miesięcy i regularne wpływy na to konto

Szczegóły

przeznaczenie: dowolny cel konsumpcyjny

kwota kredytu: zależna od okresu posiadania rachunku oraz wpływów na rachunek (maksymalnie do 6-krotności średnich miesięcznych wpływów)

okres kredytowania: 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia bez konieczności spłaty

oprocentowanie: zmienne

spłata rat: odsetki płatne miesięcznie od kwoty wykorzystanego kredytu

zabezpieczenie: oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

Dokumenty

Zaświadczenie o zarobkach
Wniosek o kredyt w ROR 
Regulamin dostępny w placówkach banku

 

Min war ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli