Kredyt płatniczyKorzyści

  • możliwość sfinansowania krótkoterminowych i nagłych potrzeb,
  • szybka decyzja kredytowa,
  • okres kredytowania do 30 dni.

Szczegóły

forma kredytu: kredyt w rachunku kredytowym - nie odnawialny

przeznaczenie: pokrycie konkretnych zobowiązań krótkoterminowych Klienta związanych z działalnością gospodarczą

kwota: ustalana indywidualnie z Bankiem w oparciu o wpływy na rachunek bieżący Klienta

okres kredytowania: 30 dni

waluta: PLN

zabezpieczenie: ustalane indywidualnie z Bankiem

Kredyt dla Posiadaczy rachunku bieżącego w Banku od co najmniej 1 roku.

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

 

Dokumenty

Wniosek o udzielenie kredytu
Kwestionariusz osobowy
Informacje finansowe – pełna księgowość
Informacje finansowe – uproszczona księgowość
Regulamin kredytowania działalności gospodarczej
Wykaz dokumentów

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli