Kredyt termomodernizacyjny


Od dnia 23.01.2013r. wstrzymano przyjmowanie wniosków o premie termomodernizacyjne ze względu na okresowy brak środków. Po ustaniu okresowego braku wolnych środków nastąpi wznowienie przyjmowania wniosków.


Korzyści

  • inwestycja w oszczędności – obniżenie kosztów zużycia energii,
  • nie jest wymagany wkład własny od Inwestora,
  • możliwość uzyskania premii od BGK – aż do 20% kwoty realizowanej inwestycji,
  • okres spłaty dostosowany do sytuacji Kredytobiorcy – maksymalnie do 10 lat.

Szczegóły

Kredyt termomodernizacyjny jest kredytem inwestycyjnego przeznaczonym na sfinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Przeznaczony jest dla:
- spółdzielni mieszkaniowych,
- gmin,
- Towarzystw Budownictwa Społecznego,
- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych,
- przedsiębiorstw państwowych,
- właścicieli domów jednorodzinnych.


Cechy produktu:
przeznaczenie – inwestycje termomodernizacyjne oraz remontowe
kwota kredytu - uzależniona od realizowanego projektu
waluta kredytu - PLN
okres kredytowania – do 10 lat
możliwością uzyskania premii termomodernizacyjnej, remontowej lub kompensacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego
zabezpieczenie – ustalane indywidualnie z Klientem

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

Dokumenty

Wniosek kredytowy
Podstawowe informacje o wspólnocie mieszkaniowej
Budżet wspólnoty mieszkaniowej
Lista wymaganych dokumentów
Regulamin kredytowania

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli