Kredyty preferencyjne


W naszej ofercie są kredyty inwestycyjne z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki , którym można rozwijać i udoskonalać swoje gospodarstwo.

W oparciu o środki z kredytu można sfinansować między innymi następujące przedsięwzięcia:

  • zakup gruntów
  • utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego
  • zakup nieruchomości rolnych
  • wprowadzenia nowych technologii w produkcji
  • branżowych programów w rolnictwie
  • wznowienia produkcji na obszarach dotkniętych klęska żywiołową.

Podstawą do udzielania przez ARiMR pomocy ze środków krajowych, w tym dopłat do oprocentowania kredytów, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (DZ.U. Nr 22, poz. 121).