Lokaty O/N


Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
w Banku Spółdzielczym w Raszynie objęte są gwarancjami BFG.


Korzyści

  • efektywne lokowanie bieżących nadwyżek środków finansowych z rachunków bieżących i uzyskiwanie odsetek wyższych niż odsetki z rachunku,
  • komfort i oszczędność czasu - wystarczy jedna umowa, aby Bank automatycznie przeksięgowywał nadwyżki środków pieniężnych z rachunków rozliczeniowych
  • odsetki od lokaty na rachunku rozliczeniowym następnego dnia roboczego rano

Szczegóły

Lokata O/N to jednodniowa lokata, na którą przeksięgowywane są automatycznie, po zamknięciu dnia operacyjnego, salda środków pieniężnych stanowiące nadwyżki na rachunkach bieżących lokata przeznaczona dla Posiadaczy Pakietów lub rachunku bieżącego
oprocentowanie – stałe, ustalane w oparciu o wysokość aktualnych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym
termin lokaty – 1-dniowa
waluta - PLN
minimalna wpłata – 100 000 PLN

Opłaty i prowizje

- brak opłat za prowadzenie rachunku.


Tabela oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych 2020​
Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych


 

Dokumenty

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków