O banku


Początki działalności Banku Spółdzielczego w Raszynie to rok 1950. 05 lipca 1950 roku  w lokalu świetlicy gminy Skorosze grupa 36 osób zebrała się na posiedzeniu Komitetu Założycielskiego, któremu przewodniczył Pan Józef Budnicki. Na zebraniu Założycieli ustalono, że nazwa spółdzielni będzie brzmiała „Gminna Kasa Spółdzielcza w Raszynie” z siedzibą w Raszynie i działalnością swoją będzie obejmowała miejscowości położone w gminie: Falenty i Skorosze. W 1968 roku powstała inicjatywa budowy własnego budynku w Raszynie przy Al. Krakowskiej, którego budowę zakończono w 1972 roku. 6 maja 1973 roku Zebranie Przedstawicieli Kasy dokonało zmian Statutu, w którym zmieniono Kasę Spółdzielczą w Raszynie na Bank Spółdzielczy w Raszynie.

Bank prowadził swoją działalność początkowo na rzecz mieszkańców gminy Raszyn, a później poprzez nowe placówki również dla mieszkańców gminy Michałowice oraz miasta Pruszkowa. Przez wiele lat działał jako lokalna placówka obsługując początkowo rolników oraz okoliczną ludność, a później licznie powstałe na terenie zakłady rzemieślnicze.
(fot. Widok Banku z 1985 roku)  

W kolejnych latach Bank sukcesywnie rozszerzał terytorium swojego działania.
15.05.1998 r. - Fila Dixi-Car w Raszynie
15.11.2000 r.  - Filia w Komorowie
01.04.2003 r. - Filia w Falentach
12.10.2005 r.-  Odział Banku w Michałowicach
05.04.2006 r.-  Filia w Pruszkowie Żbikowie
30.03.2011 r. - Filia w Raszynie
20.06.2012 r. -  Filia w Warszawie

Od 1975 roku  Bankiem kierował Pan Stanisław Danis, początkowo jako dyrektor, a później jako Prezes Zarządu. Dynamiczny rozwój Banku nastąpił od 1996 roku, kiedy Prezesem Zarządu został Pan Jan Karwatowski. Za akceptacją Rady Nadzorczej Bank systematycznie rozszerzał swoją działalność, uruchamiając kolejne placówki.

Jan Karwatowski -  Prezes Zarządu
w latach 1996-2008

Po odejściu na emeryturę Prezesa Karwatowskiego w 2008 r. działalnością  Banku kieruje Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu – Grażyna Wodzińska
Zastępca Prezesa ds. handlowych – Anna Nowakowska
Zastępca Prezesa – ds. finansowych – Katarzyna Ziółek

Do 31.05.2011 roku Bank działał w ramach struktury zrzeszenia Mazowieckiego Banku  Regionalnego. Od dnia 01.06.2011 roku Bank rozpoczął swoją współpracę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości.
  (fot. Widok Banku z 2013 roku)

Mocną stroną Banku jest rozmieszczenie placówek w terenie, co pozwala na bezpośredni kontakt z klientami, dostrzeganie ich potrzeb i dostosowywanie oferty do zapotrzebowań rynku. W naszym działaniu kierujemy się przyjaznym nastawieniem do klientów oferując nowoczesne i kompleksowe produkty, indywidualne podejście do Klienta, doradztwo i pomoc w trudnych sytuacjach, jak również solidność i bezpieczeństwo zgromadzonych środków. Zatrudniamy ponad 60 osobową, wykwalifikowaną kadrę, która zapewnia najwyższe standardy obsługi klienta. W swojej polityce kadrowej stawiamy na ludzi wykształconych, kreatywnych, poszukujących innowacji, a jednocześnie stabilizacji zawodowej.

Oferta banku ukierunkowana jest na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Obsługujemy również budżety gmin oraz jednostki budżetowe. Bank posiada pełną gamę atrakcyjnych produktów kredytowych, depozytowych oraz pełną obsługę dewizową. Korzysta również z nowoczesnych kanałów dystrybucji, m.in. bankomaty, bankowość internetowa. Inne usługi, to przyjmowanie przekazów Western Union, sprzedaż jednostek funduszy inwestycyjnych, ubezpieczenia, leasing. Rozwój Banku dowodzi, że jesteśmy poważnym partnerem finansowym dla mieszkańców gmin w których działamy oraz lokalnego biznesu i samorządu terytorialnego. Współpraca z samorządami lokalnymi pozwala uczestniczyć w polityce rozwoju gmin i realizować ideę, w myśl której oszczędności generowane przez lokalne społeczeństwo służą rozwojowi naszego regionu. Bank prowadzi aktywną działalność społeczną wspierając organizacje kulturalne, sportowe i oświatowe w działaniach na rzecz lokalnej społeczności, głównie dzieci i młodzieży.  Współpracujemy z placówkami oświatowymi, klubami sportowymi działającymi na naszym terenie w zakresie szerzenia aktywności sportowej młodych ludzi.

Bank Spółdzielczy w Raszynie jest bankiem polskim, z polską strukturą właścicielską, opierający działalność na kapitale polskim, który nie posiada zależności i powiązań z kapitałem zagranicznym. Bank działający bezpiecznie i nowocześnie, budujący wiarygodne i długotrwałe relacje z Klientem.

Misja Banku:

Jesteśmy profesjonalnym partnerem w usługach bankowych, oferującym usługi korzystne i zrozumiałe. W swoich działaniach chcemy być transparentni i otwarci na zmiany,  dostosowując się tym samym do potrzeb klienta. Nadrzędnym naszym celem jako instytucji zaufania publicznego jest dbałość o profesjonalizm, komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów.

Dla osiągnięcia założonego celu:
- rozpoznajemy potrzeby otaczającego nas rynku finansowego
- dostosowujemy ofertę do potrzeb i oczekiwań Klientów

• Dla nas najważniejszy jest Klient – to nasz Partner i sposób działania, to nasze zobowiązanie wobec naszych Klientów – obecnych i przyszłych
• Potrzeby każdego Klienta to motor wszelkich naszych działań i wprowadzonych zmian
• Klient jest dla nas źródłem wiedzy, dzięki niemu wiemy jak zaspakajać indywidualne potrzeby i wspierać realizację projektów i inwestycji.
• Odczuwamy ciągły niedosyt w działaniu dlatego szukamy zawsze innowacyjnych rozwiązań, aby z wyprzedzeniem kształtować ofertę.
• Mamy ściśle wyznaczony cel. Naszą ambicją jest podwyższenie jakości życia naszych klientów dzięki partnerskiemu finansowaniu inwestycji i przedsięwzięć.
Wierzymy, że nasza pozycja ugruntowana ponad 60-letnią tradycja jest podparta poczuciem odpowiedzialności , poszanowaniem zasad etyki i prawa. Nasi pracownicy to ludzie otwarci, merytorycznie przygotowaniu do swoich zadań, z pozytywnym nastawieniem gotowi do współpracy z każdym klientem.