Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy


Posiadacz rachunku: deweloper

Przeznaczenie: gromadzenie środków pieniężnych związanych z konkretnym przedsięwzięciem developerskim

Powiernik: posiadacz rachunku- deweloper, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku

Powierzający: deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym - na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z deweloperem

Waluty: PLN

Wpłaty: dokonywane tylko przez powierzającego wynikające z umowy deweloperskiej

Wypłaty: dokonywane tylko przez powiernika, po spełnieniu warunków określonych w umowie deweloperskiej


Korzyści

  • rachunek dla developerów
  • gwarancja bezpieczeństwa środków dla finansujących inwestycję developerską
  • zabezpieczenie przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym developera
  • ścisła kontrola wydatkowanych środków pieniężnych

Oprocentowanie i opłaty

 

Taryfa opłat i prowizji

Tabela oprocentowania