Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis (PLD)Korzyści

Bank Spółdzielczy w Raszynie na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z gwarancją BGK.

  • możliwość  otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo  zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku,
  • minimum formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK,
  • możliwość otrzymania wyższej kwoty limitu kredytowego w stosunku do standardowej oferty,
  • gwarancja BGK może stanowić jedyne zabezpieczenie kredytu - w przypadku transakcji do 250 000 zł,
  • brak opłaty prowizyjnej za 1-wszy rok gwarancji BGK.

Podstawowe informacje

Co to jest gwarancja de minimis?
Jest to gwarancja udzielona w ramach programu dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego udzielonego mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Rodzaje kredytów kwalifikujących się do objęcia gwarancją
- kredyt w rachunku bieżącym
- kredyt obrotowy odnawialny
- kredyt obrotowy nieodnawialny

Kredyty udzielane wyłącznie w PLN.

Przedmiot kredytowania
Bieżące finansowanie działalności gospodarczej.
 
Okres kredytowania
Gwarancją BGK może być objęty kredyt udzielony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
 
Wysokość gwarancji  BGK
Poręczeniem można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3 500 000 zł.  

Koszty gwarancji BGK

Dla gwarancji udzielonych do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka opłaty prowizyjnej za pierwszy okres roczny wynosi 0%, natomiast za kolejne okresy roczne wynosi 0,5%.

Kontakt

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Dane teleadresowe placówek znajdują się TUTAJ.