Pożyczka hipotecznaKorzyści

  • kredyt na dowolny cel
  • okres kredytowania – nawet do 15 lat
  • kredyt nawet do 60% wartości nieruchomości
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
  • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy

Szczegóły

przeznaczenie: na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków

kwota pożyczki: od 10.000 PLN do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem (nie jednak więcej niż 1.500.000 PLN)

okres kredytowania: od 1 roku do 15 lat

oprocentowanie: stałe lub zmienne

spłata rat: miesięcznie możliwość wyboru dnia spłaty raty, raty równe lub malejące

zabezpieczenie: hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu, cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych.

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów
Zaświadczenie o zarobkach
Wniosek o pożyczkę
Regulamin dostępny w placówkach banku

 

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli