Produkty dewizowe


Produkty dewizowe:

Dla osób prowadzących rozliczenia w walutach obcych lub chcących skorzystać z produktów dewizowych oferujemy:

  • Skup i sprzedaż walut obcych
  • Polecenie wypłaty oraz przelew regulowany i przelew SEPA

Dane Banku do rozliczeń dewizowych:
Aby zrealizować przelew dewizowy na rachunek w Banku Spółdzielczym w Raszynie należy:
- podać nr SWIFT Banku: POLU PLPR
- podać numer IBAN (International Bank Account Number) poprzez wpisanie kodu PL,a następnie 26 cyfrowego numeru rachunku bankowego.
- jako bank odbiorcy należy podać:
Bank Spółdzielczy w Raszynie,
Bank BPS SA Warszawa