Rachunek AGROKorzyści

0 zł za otwarcie rachunku,
0 zł za prowadzenie rachunku

Szczegóły

Rachunek AGRO przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność rolniczą i otrzymujących dopłaty bezpośrednie. Bank nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzania rachunku AGRO.

Oprocentowanie i opłaty

Środki na rachunku AGRO są nieoprocentowane.

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi klientów instytucjonalnych  w Banku Spółdzielczym w Raszynie.

Tabela oprocentowania
 

Dokumenty

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.