Rachunek bieżącyKorzyści

Posiadanie rachunku bieżącego umożliwia:

  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych,
  • swobodne dysponowanie środkami na rachunku,
  • polecenia zapłaty,
  • zlecenia stałe,
  • zakładanie lokat terminowych,
  • karta debetowa Visa Business
  • dostęp do rachunku przez Internet (24 godz. na dobę , 7 dni w tygodniu),

Szczegóły

Rachunek bieżący to sposób na wygodne i bezpieczne gromadzenie środków oraz sprawne przeprowadzanie różnorodnych operacji finansowych. Na rachunek wpływają należności od kontrahentów. Z rachunku bieżącego pokrywane są wszelkiego rodzaju zobowiązania.

Rachunki bieżące mogą być prowadzone dla:
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, jednostki samorządu terytorialnego,

- osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami,

- osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów np.: radcy prawnego, adwokata, notariusza, lekarza, rzecznika patentowego itd.,

Oprocentowanie i opłaty

Taryfa opłat i prowizji

Tabela oprocentowania

Dokumenty

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych