Rachunki walutowe


Rachunek walutowy przeznaczony jest dla klientów gromadzących środki i przeprowadzających rozliczenia w walutach wymienialnych.

W ramach Rachunku walutowego Klient otrzyma:

  • bezpieczeństwo deponowanych środków,
  • dostępność środków gromadzonych na rachunku, przy jednoczesnym ich oprocentowaniu,
  • waluta USD, EUR.