Rachunki walutowe

Rachunki rozliczeniowe w walutach wymienialnych służą do gromadzenia środków pieniężnych w walutach wymienialnych EUR lub USD oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w związku z wykonywaną działalnością.