Skup i sprzedaż walut obcych


Ofertę kierujemy dla klientów, którzy regulują płatność za towary i usługi w formie rozliczeń gotówkowych jak również do klientów, którzy chcą zakupić na własne potrzeby lub zmieniać walutę obcą na Polską. Bank umożliwia zakup i sprzedaż EURO oraz dolarów amerykańskich po atrakcyjnym kursie. Kasowa obsługa walutowa prowadzona jest we wszystkich placówkach banku.