Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczyKorzyści

  • rachunek dla developerów
  • gwarancja bezpieczeństwa środków dla finansujących inwestycję developerską
  • zabezpieczenie przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym developera
  • ścisła kontrola wydatkowanych środków pieniężnych

Szczegóły

Posiadacz rachunku: deweloper

Przeznaczenie: gromadzenie środków pieniężnych związanych z konkretnym przedsięwzięciem developerskim

Powiernik: posiadacz rachunku- deweloper, uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku

Powierzający: deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym - na podstawie Umowy deweloperskiej zawartej z deweloperem

Waluty: PLN

Wpłaty: dokonywane tylko przez powierzającego wynikające z umowy deweloperskiej

Wypłaty: dokonywane tylko przez powiernika, po zakończeniu konkretnego przedsięwzięcia deweloperskiego